Gintama กินทามะ ตอนที่ 41

Gintama กินทามะ ตอนที่ 49 (END)
ปี 2021 00 ชม. 24 นาที HD IMDB: 8.6
เรื่องย่อ

ในเมืองเอโดะที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า “ชาวสวรรค์” มาตั้งรกราก ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไป และออกกฎหมายห้ามพกอาวุธทุกประการ ทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น

LOADING
ค้นหา