Reborn Rich (2022) EP9

Reborn Rich (2022) EP9 | ทั้งหมด 16 ตอน
Reborn Rich (2022) EP9
ปี 2022 01 ชม. 11 นาที HD IMDB: 9
เรื่องย่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ถูกฆาตกรรม หลังจากที่เขาถูกใส่ความว่าทำการยักยอกโดยตระกูลมหาเศรษฐีที่เขาจงรักภักดีมามากกว่า 10 ปี เขาได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในฐานะลูกชายคนเล็กสุดของตระกูลแชบอล (ตระกูลเศรษฐี) โดยเขาได้วางแผนล้างแค้น ด้วยการค่อย ๆ เข้าไปยึดกิจการของตระกูล

LOADING
ค้นหา