Star Trek: Prodigy (2021) สตาร์ เทรค: โพรดิจี ตอนที่ 13

Star Trek: Prodigy (2021) สตาร์ เทรค: โพรดิจี ตอนที่ 20
เรื่องย่อ

Star Trek: Prodigy (2021) สตาร์ เทรค: โพรดิจี หลังค้นพบยานสตาร์ฟลีทซึ่งถูกทิ้งไว้ เหล่านักผจญภัยรุ่นจิ๋วจึงต้องร่วมมือกันออกสำรวจกาแล็กซี และหาทางหนีเอาตัวรอดจากเงื้อมมือของสุดยอดวายร้าย

LOADING
ค้นหา