Cloud Atlas คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา

Cloud Atlas คลาวด์ แอตลาส หยุดโลกข้ามเวลา
ปี 2015 02 ชม. 52 นาที HD IMDB: 7.4
เรื่องย่อ

การสำรวจว่าการกระทำของชีวิตแต่ละคนส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างไรในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยที่วิญญาณหนึ่งดวงถูกหล่อหลอมจากนักฆ่าให้กลายเป็นวีรบุรุษ และการแสดงน้ำใจที่แผ่กระจายไปทั่วหลายศตวรรษเพื่อจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติ

LOADING
ค้นหา