Cold in July (2014)

Cold in July (2014)
ปี 2014 15+ 01 ชม. 44 นาที HD IMDB: 6.8
เรื่องย่อ

เมื่อพ่อต้องป้องกันตัวเองจากฆาตกรรมที่เพิ่งพ้นโทษออกมา พวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางหลังพบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตราย ขณะที่กำลังเผชิญหน้าฆาตกรรมที่เพิ่งพ้นโทษออกมาและความสับสนภายในใจของเขาเอง

LOADING
ค้นหา